Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14447
Tytuł: Idee i badania "w służbie" rozwiązywania problemów społecznych : casus kar cielesnych w wychowaniu
Tytuł równoległy: Ideas and research “in the service” of solving social problems – the casus of corporal punishment in childrearing
Autor: Jarosz, Ewa
Słowa kluczowe: Prawa dziecka; demokracja; kary cielesne
Data wydania: 2019
Źródło: "Pedagogika Społeczna" 2019, nr 3, s. 387-422
Abstrakt: Przemoc w wychowaniu stanowiła codzienny element społecznej przeszłości, od kilku dopiero dekad jest zjawiskiem, wobec którego narasta krytyka i nawoływania do zdecydowanych kroków mających wyeliminować problem. Ogromną rolę odgrywa tutaj rozwój demokracji oraz idei praw dziecka, ale także jako kluczowe jawią się badania naukowe. Znaczenie badań naukowych dla eliminacji problemu kar cielesnych jest wielorakie. To badania naukowe „odkryły” przemoc wobec dzieci w sensie aktualnym, jak i w społecznej historii, ukazując naturę tego zjawiska. Badania pokazały zakres występowania przemocy oraz jej znaczenie indywidualne a także społeczne. Badania nad uwarunkowaniami stały się podłożem konceptualizacji działań a badania monitorujące i ewaluacyjne pozwalają budować i wybierać efektywne działania, programy i środki. Artykuł pokazuje więc jak idee z jednej strony, a badania naukowe z drugiej, mogą przyczyniać się do eliminacji problemu społecznego na przykładzie problemu kar cielesnych w wychowaniu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14447
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.3.27
ISSN: 1642-672X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarosz_Idee_i_ badania_w_sluzbie.pdf342,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons