Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15554
Title: Od redaktorów
Authors: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Małysa, Oksana
Keywords: tłumaczenia literackie; tłumaczenia specjalistyczne; języki specjalistyczne; techniki tłumaczeniowe
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa (red.), „Przestrzenie przekładu T. 2”. (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Drugi tom monografii "Przestrzenie przekładu", który oddajemy do Państwa rąk, jest rezultatem konfrontacji różnych metod językoznawczych i literaturoznawczych, stosowanych we współczesnych badaniach przekładoznawczych. W debacie, która dała możliwość ukazania różnorodności tematycznej i wielopłaszczyznowości tych badań oraz nakreślenia pewnych aspektów ich rozwoju, wzięli udział przekładoznawcy z Polski, Rosji, Gruzji, Czech, Kazachstanu i Ukrainy, reprezentujący różne języki, dyscypliny i zainteresowania" [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15554
ISBN: 978-83-226-3127-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubocha_Kruglik_od_redaktorow.pdf445,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons