Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15554
Tytuł: Od redaktorów
Autor: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Małysa, Oksana
Słowa kluczowe: tłumaczenia literackie; tłumaczenia specjalistyczne; języki specjalistyczne; techniki tłumaczeniowe
Data wydania: 2017
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa (red.), „Przestrzenie przekładu T. 2”. (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Drugi tom monografii "Przestrzenie przekładu", który oddajemy do Państwa rąk, jest rezultatem konfrontacji różnych metod językoznawczych i literaturoznawczych, stosowanych we współczesnych badaniach przekładoznawczych. W debacie, która dała możliwość ukazania różnorodności tematycznej i wielopłaszczyznowości tych badań oraz nakreślenia pewnych aspektów ich rozwoju, wzięli udział przekładoznawcy z Polski, Rosji, Gruzji, Czech, Kazachstanu i Ukrainy, reprezentujący różne języki, dyscypliny i zainteresowania" [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15554
ISBN: 978-83-226-3127-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lubocha_Kruglik_od_redaktorow.pdf445,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons