Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15566
Title: O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej integracyjnej
Other Titles: On the role and rank of a researcher in the studies into the reality of special and integrated school
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: szkoła specjalna integracyjna; badanie
Issue Date: 2013
Citation: " Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej" 2013, nr 3, s. 9-20).
Abstract: Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat podlega nieustannej, wielozakresowej transformacji. Obejmuje ona: zmianę ustroju szkolnego, gruntownie przebudowaną w 1999 r., przeobrażenia organizacyjne i jakościowe w orzekaniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych, bezustanne przemiany w zakresie sieci szkół specjalnych i integracyjnych, statystyczne zmiany dotyczące realizacji obowiązku szkolnego uczniów niepełnosprawnych w określonych formach kształcenia (separacyjnego, integracyjnego, włączającego), nieustannie toczącą się reformę programową. Zapewne, prócz wskazanych, można by wymienić jeszcze kilka mniej lub bardziej znaczących tendencji i obszarów reformowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15566
ISSN: 2300-391X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_O_roli_i_pozycji_badacza_w_badaniach_rzeczywistosci.pdf421,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons