Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1620
Tytuł: Znaczenie satysfakcji w kształtowaniu relacji biblioteki z użytkownikiem
Autor: Żołędowska-Król, Beata
Słowa kluczowe: biblioteki personel; relacje interpersonalne; usługi biblioteczne
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 45-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The library in its activities bases on numerous connections with users as well as other people and institutions functioning in its surrounding. The aim of the article is to show the role of users’ satisfaction in building a relation with the library, the effect of which is readers’ loyalty and a positive image of the institution. The article discusses models of satisfaction and shows the need of understanding the relation between the library user’s level of satisfaction and his/her loyalty. The second part presents basic measurement tools to be used when examining the relations in the library.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1620
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zoledowska_Krol_Znaczenie_satysfakcji_w_ksztaltowaniu_relacji.pdf416,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons