Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1770
Tytuł: Gry z konwencjami gatunkowymi w paradach "Gil zakochany" i "Gil małżonkiem" Jana Potockiego
Autor: Janoszka, Maria
Słowa kluczowe: "Gil zakochany"; "Gil małżonkiem"; Jan Potocki
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 11-27). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Bullfinch a Husband, a recently found parade written by Jan Potocki, is a remarkable work in Potocki’s theatrical output, for it an extension of his earlier parade entitled Bullfinch in Love. The article thus analyses these two works from the perspective of meta-literary elements, and plays with genre conventions. A selection of many shifts in the genre of the parade, such as modifying the main intrigue or providing protagonists with the awareness of literary genre conventions, presents a portrayal of Potocki as a comic writer who introduces to his – light yet ripe with humor – comic works a reflection on the significance and forms of literature and theater.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1770
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janoszka_Gry_z_konwencjami_gatunkowymi_w_paradach.pdf443,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons