Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1788
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaliściak, Tomasz-
dc.date.accessioned2018-03-28T08:52:10Z-
dc.date.available2018-03-28T08:52:10Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationK. Kłosiński, D. Matuszek (red.), "Polityczność psychoanalizy : Freud - Lacan - Zizek" (S. 347-358). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788380123793-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/1788-
dc.description.abstractPojęcie polityki płciowej, wprowadzone do dyskursu feministycznego przez Kate Millett w roku 1970, wpisuje się dzisiaj w obszar tzw. polityki życia, którą Foucault nieco później określił mianem biopolityki. Autorka Sexual politics starała się wykazać, że „płeć jest statusem o implikacjach politycznych”, opartych na stosunkach władzy, którą mężczyźni sprawują nie tylko nad kobietami, lecz również nad innymi mężczyznami. Wyprzedziła więc w pewnym sensie myśl Foucaulta, który w rozważaniach nad technologiami biowładzy uznał sferę seksualności za kategorię o istotnym znaczeniu politycznym. O ile jednak Millett rozpatrywała teorię polityki płciowej w odniesieniu do instytucji patriarchatu, którą starała się poddać szczegółowej krytyce, o tyle Foucault oparł swą teorię biopolityki na założeniu o wpływie kapitalizmu, który rozpatrywał złożony aparat seksualności w perspektywie procesów ekonomicznych. Dopiero marksistowsko zorientowane feministki zaczęły dostrzegać bliski związek między instytucją patriarchatu a kapitalizmem, łącząc ze sobą założenia teorii polityki płciowej i biopolityki seksualności. Nie bez znaczenia pozostaje również wkład francuskiej krytyczki feministycznej pozostającej pod wpływem lacanowskiej psychoanalizy, Luce Irigaray, która w słynnym Rynku kobiet udowodniła – odwołując się do koncepcji kazirodztwa w antropologii Lévi-Straussa oraz do podstawowych pojęć z Kapitału Marksa, iż procesy wolnorynkowe odzwierciedlają w swej istocie patriarchalny monopol, którym rządzi prawo męskiej ekonomii wymiany kobietami, sprowadzonymi do roli towarów.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki realizowana w ramach projektu Męskość w literaturze i kulturze polskiej od xix wieku do współczesności. Projekt nr 2013/08/A/HS2/00058.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.relation2013/08/A/HS2/00058pl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectDaniel Schreberpl_PL
dc.subjectZygmunt Freudpl_PL
dc.subjectpsychoanalizapl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.title(Bio)polityka płci na podstawie przypadku Schreberapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalisciak_(Bio)polityka_plci_na_podstawie_przypadku_Schrebera.pdf377,13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons