Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1851
Tytuł: Synkretyczna perspektywa oglądu danych w badaniach historii słownictwa. Rozważania na przykładzie leksyki animalistycznej
Autor: Waśkowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: językoznawstwo diachroniczne; leksykologia
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 15-27). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Linguarum Silva;3
Abstrakt: In the article, the author attempts to indicate the benefits that may be derivedfrom a broad overview of historical data, in the studies on diachronic lexicology.It has been assumed that a more complete picture of changes in the field may beobtained, if different overview perspectives and research tools, devised in varioussemantic and lexicological schools, were applied. Thus, the necessity of usinga possibly large number of extra‑linguistic historical sources, which wouldallow for the proper lexical analyses and obstruct the imposition of the contemporarylanguage user’s competences upon the material from years behind,has been emphasised. Furthermore, it has been agreed that such a perspectiveadopted in the observation of the old material is essential, and does not disruptthe coherence of the research subject description.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1851
ISSN: 2300-0023
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Waskowski_Synkretyczna_perspektywa_ogladu_danych_w_badaniach_historii_slownictwa.pdf323,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons