Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1853
Title: Czego chcą uczyć studentów historycy języka w XXI wieku? Refleksje po lekturze książki Dona Ringe’a i Josepha Eski „Historical Linguistics. Toward a Twenty-First Century Reintegration” (New York 2013, 325 s.)
Authors: Przyklenk, Joanna
Keywords: językoznawstwo historyczne; historical linguistics; Don Ringe; Joseph Eska
Issue Date: 2014
Citation: "Forum Lingwistyczne" Nr 1. (2014), s. 113-119
Abstract: Czego chcą uczyć studentów historycy języka w XXI wieku? Refleksje po lekturze książki Dona Ringe’a i Josepha Eski „Historical Linguistics. Toward a Twenty-First Century Reintegration”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1853
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przyklenk_Czego_chca_uczyc_studentow_historycy_jezyka_w_XXIwieku.pdf276,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons