Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18864
Tytuł: Rozumienie miłosierdzia Boga w wybranych soteriologiach średniowieczna
Autor: Kempa, Jacek
Słowa kluczowe: christian theology; mercy and justice; soteriology; Thomas Aquinas; Anselm of Canterbury; Peter Aberald; teologia chrześcijańska; miłosierdzie a sprawiedliwość; soteriologia; Tomasz z Akwinu; Piotr Aberald; Anzelm z Canterbury
Data wydania: 2018
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Sawa (red. nauk.), "Miłosierdzie : próba spojrzenia interdyscyplinarnego". (S. 57-74). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The notion of mercy entails the problem of its relation to justice. It has been a subject explored by many theologians. The problem is deepened especially in the field of soteriology. The article discusses selected conceptions of God’s mercy in the scholastic presentations of the saving significance of Christ according to Anselm of Canterbury, Peter Abelard and Thomas Aquinas. Generally posed problem has been profiled by raising a question about the difficulty of coherent understanding of the mystery of merciful God (“confronted with God”) and the nature of salvific impact of mercy on human being (“confronted with human being”). Thoughts of three authors presented in this way reveal three different notions of the nature and effects of God’s mercy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18864
ISBN: 978-83-226-3423-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kempa_rozumienie_milosierdzia_boga_w_wybranych.pdf316,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons