Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19129
Tytuł: Description des cadres dans l'approche orientee objets en vue de la traduction assistee par ordinateur
Tytuł równoległy: Opis kadru według metody zorientowanej obiektowo na użytek tłumaczenia wspomaganego komputerowo
The description of frame based on the object oriented approachfor the use of computer-assisted translation
Autor: Śmigielska, Beata
Słowa kluczowe: object oriented approach; automatic translation
Data wydania: 2013
Źródło: "Roczniki Humanistyczne T. 61, z. 8 (2013), s. 49-60
Abstrakt: The article is devoted to the description of the chosen frame based on the object oriented approach proposed by Wieslaw Banys, created mainly for the use in automatic translation. The author starts her discussion with the presentation of the characteristics of the three major rules concerning the description of polysemous words whose aim is to disambiguate them. Next, the detailed description of one of the senses of the chosen word in French is presented with accordance to the presented criteria. In the last part of the article, the author tests the description of the word’s sense in a practical way. The test is carried out by means of randomly chosen by the Google search machine fragments of texts including the word in question here.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19129
ISSN: 2544-5200
0035-7707
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smigielska_Description_des_cadres_dans_l'approche_orientee_objets.pdf1,97 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons