Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19322
Title: O efektywności prawa karnego, ciemnej liczbie, wiktymizacji i rozmiarach narkomanii
Authors: Chełmicki-Tyszkiewicz, Leon
Kosmowski, Sebastian
Keywords: prawo karne; wiktymizacja; narkomania
Issue Date: 2002
Citation: Archiwum Kryminologi, T. 26 (2002), s. 101-131
Abstract: Trudno przecenić problematykę efektywności jakiejkolwiek gałęzi prawa. Prawo ma na celu organizowanie życia społecznego w tych wszystkich wypadkach, gdy takie organizowanie przez władze państwowe czy samorządowe jest potrzebne. Prawo jest instrumentem służącym realizacji określonych celów. Istnieje więc ze wszech miar istotny problem badania, czy prawo należycie osiąga te cele (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19322
ISSN: 0066-6890
2719-4280
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyszkiewicz_O_efektywnosci_prawa.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons