Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19322
Tytuł: O efektywności prawa karnego, ciemnej liczbie, wiktymizacji i rozmiarach narkomanii
Autor: Chełmicki-Tyszkiewicz, Leon
Kosmowski, Sebastian
Słowa kluczowe: prawo karne; wiktymizacja; narkomania
Data wydania: 2002
Źródło: Archiwum Kryminologi, T. 26 (2002), s. 101-131
Abstrakt: Trudno przecenić problematykę efektywności jakiejkolwiek gałęzi prawa. Prawo ma na celu organizowanie życia społecznego w tych wszystkich wypadkach, gdy takie organizowanie przez władze państwowe czy samorządowe jest potrzebne. Prawo jest instrumentem służącym realizacji określonych celów. Istnieje więc ze wszech miar istotny problem badania, czy prawo należycie osiąga te cele (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19322
ISSN: 0066-6890
2719-4280
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tyszkiewicz_O_efektywnosci_prawa.pdf1,25 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons