Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1937
Tytuł: Reklama typu "homeshopping" jako wzorzec dla reklamy wyborczej
Autor: Wyrwas, Katarzyna
Słowa kluczowe: reklama; reklama wyborcza
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 446-455). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses the construction of the homeshopping commercial. The analysis of the material collected allowed for differentiating the elements of the text model for commercials of that type. The author pays attention to a general outline, the person of an active all-knowing broadcaster, as well as a persuasive and mnemotechnique role of sequence repetition — sentences repeated several times. The author contrasts the commercial of homeshopping with an election commercial that has followed its model. The elements of the commercial technique permeate into the language of politics, which especially intensively appears in subsequent election campaigns.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1937
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wyrwas_Reklama_typu_homeshopping_jako_wzorzec.pdf317,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons