Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1965
Title: Around the table : In search of a historio-pedagogical dimension of tastes from childhood
Authors: Sulik, Monika
Keywords: wspomnienia autobiograficzne; smak; zapach
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 81-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Inspiracją do podjętych refleksji stało się odkrycie w materiałach o charakterze biograficznym licznych nawiązań do zmysłowych wspomnień z okresu dzieciństwa, a szczególnie wspomnień związanych z jedzeniem, jego smakiem i zapachem, rozumianych zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Wspomnienia te, jak się okazuje, są niezwykle wyraziste, bardzo głęboko zapadają w pamięć, stanowią wręcz „pamięć serca”. Szczególne miejsce w tych wspomnieniach zajmuje stół, jako miejsce niezwykle ważne i symboliczne. W niniejszych rozważaniach pragnę za pomocą opublikowanych fragmentów biografii osób mniej lub bardziej znanych i popularnych ukazać, jak ważne miejsce we wspomnieniach autobiograficznych odgrywają doznania smakowe z okresu dzieciństwa. Gorzkie, słone, kwaśne czy też słodkie. Smaki z okresu dzieciństwa, stają się dla nas nie tylko doznaniami zmysłowymi, swoistymi mitami, lecz bardzo często pełnią funkcję wehikułu czasu i miejsca. Zamierzam zatem podjąć próbę ukazania historyczno‑pedagogicznego wymiaru smaku dzieciństwa oraz skłonić czytelników do osobistych poszukiwań w tym zakresie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1965
ISBN: 9788322622063
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sulik_Around_the_table.pdf507,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons