Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1965
Tytuł: Around the table : In search of a historio-pedagogical dimension of tastes from childhood
Autor: Sulik, Monika
Słowa kluczowe: wspomnienia autobiograficzne; smak; zapach
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 81-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Inspiracją do podjętych refleksji stało się odkrycie w materiałach o charakterze biograficznym licznych nawiązań do zmysłowych wspomnień z okresu dzieciństwa, a szczególnie wspomnień związanych z jedzeniem, jego smakiem i zapachem, rozumianych zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Wspomnienia te, jak się okazuje, są niezwykle wyraziste, bardzo głęboko zapadają w pamięć, stanowią wręcz „pamięć serca”. Szczególne miejsce w tych wspomnieniach zajmuje stół, jako miejsce niezwykle ważne i symboliczne. W niniejszych rozważaniach pragnę za pomocą opublikowanych fragmentów biografii osób mniej lub bardziej znanych i popularnych ukazać, jak ważne miejsce we wspomnieniach autobiograficznych odgrywają doznania smakowe z okresu dzieciństwa. Gorzkie, słone, kwaśne czy też słodkie. Smaki z okresu dzieciństwa, stają się dla nas nie tylko doznaniami zmysłowymi, swoistymi mitami, lecz bardzo często pełnią funkcję wehikułu czasu i miejsca. Zamierzam zatem podjąć próbę ukazania historyczno‑pedagogicznego wymiaru smaku dzieciństwa oraz skłonić czytelników do osobistych poszukiwań w tym zakresie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1965
ISBN: 9788322622063
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sulik_Around_the_table.pdf507,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons