Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20092
Title: Znaczenie środowiska szkolnego w zapobieganiu przemocy i agresji w szkole
Authors: Szymik, Eugeniusz
Keywords: przemoc; szkoła; badania
Issue Date: 2009
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2009, nr 3/4, s. 111-131
Abstract: Artykuł jest oparty na analizie badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji w roku szkolnym 2007/2008. Poszczególne hasła zostały opracowane na materiale konkretnej szkoły, szczególnie rubryki: 3 „Podejmowane sposoby przeciwdziałania” i 4: „Propozycje bezpieczeństwa w szkole...”. Badania przeprowadzono w Szkole X, w skład której wchodzą: szkoła podstawowa oraz gimnazjum, dlatego warto przybliżyć charakterystykę występującego w nich zjawiska przemocy i agresji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20092
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Znaczenie_srodowiska_szkolnego_w.pdf395,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons