Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20787
Title: "Shuangguan" : linguistic and cultural aspects of the Chinese art of punning
Authors: Solska, Agnieszka
Keywords: kalambury słowne; shuangguan; wieloznaczność językowa; homofonia; kultura wysokiego kontekstu; społeczna harmonia; twarz
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Solska, I. Kida (red.), "Oriental encounters : Language, Society, Culture" (S. 51-66). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W standardowym języku mandaryńskim występuje jedynie 405 różnych sylab, co sprawia, że język ten jest szczególnie bogaty w homofony. Ta jego cecha wykorzystywana jest często w grach słownych, na które natknąć się można w najrozmaitszych kontekstach komunikacyjnych, a więc w poezji i prozie, w symbolach kulturowych, a także w dowcipach słownych, sloganach reklamowych, a nawet na tablicach informacyjnych i w telegramach. Choć wszystkie przytoczone w artykule przykłady opartych na niejednoznaczności gier słownych można określić angielskim terminem pun („kalambur słowny”), Chińczyk użyłby wyrazu shuangguan, uważanego za odpowiednik tego angielskiego słowa, tylko w stosunku do niektórych z nich. Artykuł omawia zarówno bardziej, jak i mniej prototypowe shuangguan, występujące zarówno w tekstach związanych z kulturą wysoką, jak i niską. Określa trzy cechy języka chińskiego, które decydują o niezwykłym rozpowszechnieniu tego rodzaju gier słownych. Wymienia też trzy czynniki kulturowe leżące u podstaw upodobania Chińczyków do wyrażania znaczeń w taki właśnie sposób.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20787
ISBN: 978-83-226-3527-8
978-83-226-3528-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solska_Shuangguan_linguistic.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons