Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20808
Tytuł: Awangarda płodna i bezpłodna
Autor: Baron-Milian, Marta
Słowa kluczowe: Aleksander Wat; futurism; avant-garde; gender; masculinity
Data wydania: 2019
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa (red.), "Płeć awangardy" (S. 101-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The article traces historical discourses of the avant-garde from the perspective of models of gender roles, starting with an analysis of the most radical futuristic ideas of the role of women. The crucial point is the interpretation of the “scorn for women” slogan and its connection with giving the critical judgement of bourgeois representations of the world. The last part of the article aims at reading the first poem by Aleksander Wat, the interpretation of which seems to show avant-garde’s wasted capability for considering the idea of gender.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20808
ISBN: 978-83-226-3811-8
978-83-226-3812-5
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Baron_Milian_Awangarda_plodna.pdf515,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons