Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2116
Tytuł: Recepcja filozofii Kanta
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: Kant; filozofia; recepcja
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 11-25). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Gottfried Martin (1901—1972) w swym wystąpieniu wygłoszonym podczas XII Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego w roku 19581 wskazał trzy okresy interpretacji Kanta: 1) idealizm niemiecki, 2) neokantyzm, 3) ontologiczną interpretację Kanta w teraźniejszości. Z pewnością nie jest to jedyny podział, jaki przyjmuje się w odniesieniu do recepcji filozofii Kanta, ale warto — przynajmniej na początku — takiego podziału się trzymać. Dodać trzeba zrazu, że ostatni okres pozwoliłem sobie nazwać „postneokantyzmem”2. Należy jednak wskazać, że żaden z trzech okresów interpretacji nie jest jednoznaczny i dlatego trzeba się im bliżej przyjrzeć, by odróżnić kierunki, które źródło swej interpretacji mają w filozofii Kanta, od tych, które odwołują się do innych źródeł. Podkreślić warto również, że rozważania niniejsze pozostają w duchu rozważań wcześniejszych, akcentujących analityczny charakter filozofii Kanta, co w koncepcji Nicolaia Hartmanna zaowocowało pojęciem filozofii systematycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2116
ISBN: 9788322620304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Recepcja_filozofii_Kanta.pdf319,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons