Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2117
Tytuł: Fenomenologia transcendentalna Husserla a problem realności
Autor: Bęben, Dariusz
Słowa kluczowe: Husserl; Fenomenologia transcendentalna
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 53-64). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Punktem wyjścia Husserlowskich fundamentalnych rozważań podstawowych jest opisanie i scharakteryzowanie tezy naturalnego nastawienia. Husserl pisze w Ideach: „Rozpoczynamy nasze rozważania jako tacy, jakimi jesteśmy w życiu codziennym, jako ludzie przedstawiający sobie coś, sądzący, czujący, chcący »w naturalnym nastawieniu«”. Czym jest zatem świat naturalnego nastawienia? Najłatwiej byłoby powiedzieć, że jest to suma przekonań o naszym świecie, suma tego wszystkiego, co dotyczy naszego codziennego życia, wreszcie nas samych. Charakterystykę naturalnego nastawienia prowadzi Husserl w „czystym opisie wyprzedzającym wszelką teorię”. W naturalnym nastawieniu jesteśmy przekonani, że żyjemy w realnym świecie, który trwa w czasie i przestrzeni. Husserl mówi także o oczywistości doświadczenia naturalnego. Trwamy w przekonaniu, że należymy do tego świata. Życie w naturalnym nastawieniu nie odnosi się wyłącznie do „realnej rzeczywistości”, lecz dotyczy także całej sfery przedmiotów idealnych, odnosi się również do tego, co irrealne (Husserl mówi też o idealnym świecie).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2117
ISBN: 9788322620304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Beben_Fenomenologia_transcendentalna_Husserla.pdf301,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons