Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21634
Title: Szlagiery i covery : piosenka estradowa jako przedmiot edukacji kulturowej cudzoziemców
Authors: Cudak, Romuald
Tambor, Jolanta
Keywords: edukacja polonistyczna cudzoziemców; piosenka w nauczaniu języka polskiego; piosenka w nauczaniu kulturowym i historycznymne
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek (red.), "Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 343-352). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zagadnienie możliwości i sposobów wykorzystania piosenki w edukacji polonistycznej cudzoziemców doczekało się już kilku opracowań. W praktyce glottodydaktycznej piosenka pojawiła się również na zajęciach lektoratowych. Jej obecność jest motywowana dwojako. Chodzi przede wszystkim o zajęcia, na których piosenka pełni funkcję jednego z poręcznych narzędzi do nauczania języka polskiego jako obcego. Na korzyść jej użycia przemawia w tym przypadku fakt, że tekst piosenkowy należy do grupy tekstów autentycznych, niepreparowanych na użytek tematyki językowej zajęć, i umożliwia odtworzenie sytuacji charakterystycznych dla komunikacji potocznej, jak również pozwala utrwalać kompetencję językową z perspektywy gramatycznej w sposób niejako „spontaniczny”. Nie bez znaczenia jest również wokalno‑muzyczny charakter tekstu zamieniający salę lekcyjną w salę koncertową i wzbudzający wśród ćwiczących dodatkowe emocje oraz reakcje estetyczne. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21634
ISBN: 978-83-226-3309-0
ISSN: 978-83-226-3308-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cudak_Szlagiery_i_covery_piosenka_estradowa_jako_przedmiot_edukacji_kulturowej.pdf517,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons