Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22123
Title: O możliwości zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości bezprawnie przejętych na mocy przepisów dekretu z 1944 r. o reformie rolnej
Other Titles: On the Possibility of Acquisitive Prescription by the State of Real Properties Unlawfully Seized under the Provisions of the 1944 Agrarian Reform Decree
Authors: Fiedorczyk, Piotr
Stawarska-Rippel, Anna
Keywords: zasiedzenie nieruchomości; reforma rolna; zespoły pałacowo-parkowe; Skarb Państwa; majątek; dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej
Issue Date: 2021
Citation: "Studia Iuridica Lublinensia", 2021, nr 4, s.1-19
Abstract: Przedmiotem rozważań w artykule są te stany faktyczne, które wystąpiły na gruncie dekretu o reformie rolnej i dotyczyły bezprawnego przejęcia przez Państwo zespołów pałacowo-parkowych. Dopiero po upadku realnego socjalizmu właściciele lub ich następcy prawni uzyskiwali stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu majątku. Był i jest to jednak dopiero początek zmagań, gdyż Skarb Państwa lub jego następcy prawni powołują się przed sądami powszechnymi na zasiedzenie nieruchomości objętej żądaniem zwrotu. Rozbieżność co najmniej 20 lat w orzecznictwie co do daty rozpoczęcia biegu terminu wymaganego do zasiedzenia (1980–1991) jest zjawiskiem niepożądanym, wymagającym przyjęcia jednolitego stanowiska sądów. Konsekwentnie autorzy niniejszego artykułu reprezentują pogląd, że okres obowiązywania zarówno dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, jak i późniejszych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu obowiązywania dekretu z 1945 r. (Dz.U. nr 28, poz. 321) i następnie art. 9 (16) ustawy z 1958 r., wyłączał bieg zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa przejętych przez Państwo bezprawnie nieruchomości rolnych i leśnych. Okres ten trwał do 31 grudnia 1991 r., czyli do końcowej daty obowiązywania art. 9 (16).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22123
ISSN: 1731-6375
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiedorczyk_Stawarska-Rippel_On_the_Possibility_of_Acquisitive_wersja_polska.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons