Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2235
Title: W poszukiwaniu sensu polskich przekładów J. Conrada : prze-pisywanie, manipulacja czy kulturowa adaptacja.
Authors: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Keywords: Joseph Conrad; polskie przekłady Josepha Conrada; prze‑pisanie; re‑writing; refraction; patronage; refrakcja; patronat
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 69-86). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The works of Joseph Conrad (and, more specifically, their Polish translations) were frequently used in political debates. Many critics read their own contents into his works, and used Conrad as an exemplum illustrating arguments they had advanced. This article is an analysis of the manipulations which Conrad’s works were subjected to in Poland. The analysis has been conducted with the use of terminology applied in the descriptive studies on translation. In the article, the author focuses on the distortions of Conrad’s translated works, which resulted from the continuous influences of various ideologies. To this end, terms such as: re‑writing, refraction and patronage, introduced into translation studies by André Lefevere, have been used.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2235
ISBN: 9788380122925
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamowicz_Pospiech_W_poszukiwaniu_sensu_polskich_przekladow_Josepha_Conrada.pdf596,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons