Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2251
Tytuł: Filozoficzne błazenady braci Priesniakowów : rzecz o "dramaturgii środka"
Autor: Mięsowska, Lidia
Słowa kluczowe: Władimir Priesniakow; Oleg Priesniakow; współcześni dramaturdzy rosyjscy
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański. (S. 41-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article raises the issues connected with the „middle literature” in the Russian contemporary literature. The phenomenon of the “middle literature, not ultimately investigated, although evokes controversies (because of the lack of particular determinants and too big closeness with the popular literature) among critics and seems to be extremely helpful in the analysis of works by young Russian playwrights Oleg and Vladimir Priesniakow. A drama duet makes plays being an incessant dialogue of a “high” ideological message (they deal with philosophical, existential, socio‑cultural problems) with an artistic form adjusted to receptive abilities of an “average” reader. Borrowing serious philosophical discourses from a highbrow literature and shaping them in grotesque and absurd forms, depict strongly in a universal idea of a dialogue of aesthetics and poetics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2251
ISBN: 9788322620427
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miesowska_Filozoficzne_blazenady_braci_Priesniakowow.pdf637,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons