Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2287
Tytuł: Modalny wymiar zadań typu „dlaczego” w edukacji wczesnoszkolnej
Autor: Kochanowska, Ewa
Słowa kluczowe: modality; question structures; question functions
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 259-275
Abstrakt: The basic factors which elicit, direct and most of all form students cognitive activity are didactic tasks. By making specified instruction and asking specified questions the teacher presents his cognitive attitude to the surrounding reality. The elaboration describes issues related to the method of comprehension of the “why” questions made and asked by the teacher. Moreover, it deals witch the consequences resulting from ambiguity and indefiniteness in the teachers comprehension of question functions for cognitive action of primary students.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2287
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kochanowska_Modalny_wymiar_zadan_typu_dlaczego.pdf729,31 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons