Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23563
Tytuł: Męskość zięcia w percepcji teścia : na podstawie książki "Krystyna córka Lavransa" S. Undset
Autor: Juroszek, Weronika
Słowa kluczowe: ojciec; małżeństwo; Sigrid Undset; teść; zięć
Data wydania: 2013
Źródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 13, nr 1 (2013), s. 143-155
Abstrakt: Ojciec jest pierwszym i jednym z najważniejszych mężczyzn w życiu córki. Stanowi dla niej wzór mężczyzny. Wzór ten pomaga córce w kształtowaniu wizerunku męskiego w rodzinie i poza nią (Sosnowski, 2009, s. 211). E. Fromm (2006) podkreśla, że miłość ojcowska jest wymagająca. Wymagania stawiane dziecku dotyczą odpowiedzialności, posłuszeństwa, dyscypliny, niezależności, zdolności do kierowania własnym życiem (tamże, s. 51-54). Warto poddać analizie, na ile wymagania ojca dotyczą procesu realizacji przez dziecko zadań rozwojowych, w tym - wyboru współmałżonka. Według R. Huvighursta zadanie rozwojowe pojawia się w pewnym okresie życia jednostki (dzieciństwie, adolescencji, dorosłości) i wynika z jej potrzeb (somatycznych i psychicznych) oraz wymogów społeczeństwa (Tyszkowa, 1993, s. 952). W ramach teorii Huvighursta podkreśla się, że wybór współmałżonka jest również zadaniem rozwojowym, dlatego jego niewypełnienie u większości osób skutkuje brakiem poczucia szczęścia i niespełnieniem (tamże, s. 952) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23563
ISSN: 2082-7067
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Juroszek_Meskosc_ziecia.pdf1,29 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons