Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2389
Tytuł: Uwolnić interpretację
Autor: Jaskółowa, Ewa
Słowa kluczowe: literatura polska; nauczanie; interpretacja dzieł literackich; szkolna dydaktyka; metodologia badań literackich
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jaskóła, K. Jędrych (red.), “Nowe odsłony klasyki w szkole : literatura XIX wieku” (s. 39-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an overview of contemporary methodologies of the literary studies and waysof reading that could be transposed to the school didactics of the Polish studies derivingfrom them. The author underlines the necessity to teach the interpretation of literary works inschools, saying that it is the only method of getting learners interested in a text, also the onewritten in the 19th century and earlier. Teaching interpretation in schools is seen by her asa result of a teacher being well-prepared for it and educated at the modern university.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2389
ISBN: 9788322621639
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jaskolowa_Uwolnic_interpretacje.pdf267,31 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons