Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2390
Tytuł: Tekst poetycki jako źródło wiedzy o kulturze, Cyprian Kamil Norwid : reaktywacja
Autor: Rygielska, Małgorzata
Słowa kluczowe: Cyprian Kamil Norwid; nauczanie w szkole
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jaskóła, K. Jędrych (red.), “Nowe odsłony klasyki w szkole : literatura XIX wieku” (s. 163-176). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author refers to the ways Norwid’s works are present, as well as means of recallingand exploiting information on poet’s life at various stages of education, that were previouslydescribed by the researchers of Norwid’s works and life. What is essential is also the reasonsof the non-existence or marginalization of the person and output of Norwid in teaching. However,the most important seem the possibilities of reading Norwid’s texts: his notes, prose,letters, but also poems, taking into account the postulates of the anthropology of literaturebased on the achievements of the anthropology of culture, hence, the perception of a literarywork as a supportive source in gaining and reconstructing the knowledge about culture, havingpreviously recognized its artistic merits.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2390
ISBN: 9788322621639
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rygielska_Tekst_poetycki_jako_zrodlo_wiedzy_o_kulturze.pdf367,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons