Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2443
Tytuł: Ania z Zielonego Wzgórza - powieść dla niegrzecznych dziewcząt
Autor: Gralewicz-Wolny, Iwona
Słowa kluczowe: Lucy Maud Montgomery; interpretacje powieści Ania z Zielonego Wzgórza; literatura dla dzieci i młodzieży
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 89-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article contains a suggestion of reading Anne of Green Gables from a feminist perspective. In the author’s opinion, the status of the cult novel for girls which Lucy Maud Montgomery’s book enjoys for over hundred years, does not translate into shaping the conducts and worldviews of its readers. In the meantime, the stigmatizing tag of the girlie book which Anne of Green Gables has been attached, should be interpreted as an important reading tip, not only determining the adressees of the novel, but also specifying the main issue of it, i.e. the women’s right to self‑determine and create their own fate.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2443
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gralewicz_Wolny_Ania_z_Zielonego_Wzgorza_powiesc_.pdf368,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons