Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2506
Tytuł: Profilaktyka logopedyczna elementem skutecznej diagnozy małego pacjenta
Autor: Michalak-Widera, Iwona
Moćko, Natalia
Słowa kluczowe: Profilaktyka logopedyczna; diagnoza
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 134-149). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper talks about speech therapy diagnosis and indicates screening as a useful tool used by experts in the educational setting such as speech therapists as well as teachers, psychologists and pedagogues in recognising speech impairments. The authors discuss the selected items of full speech therapy diagnosis and highlight the role of cooperation between different specialists and the advantages of introducing preventive treatment and working with the child at all stages of their education. The paper also presents the definition of phonemic awareness and the possibilities for teachers to observe and diagnose phonemic awareness deficits.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2506
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalak_Widera_Profilaktyka_logopedyczna_elementem_skutecznej_diagnozy.pdf397,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons