Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2510
Tytuł: Rozwój umiejętności pisania uczniów z dysleksją rozwojową - ćwiczenia wspomagające kształcenie kompetencji językowo-komunikacyjnej
Autor: Krzyżyk, Danuta
Słowa kluczowe: dysleksja rozwojowa; Rozwój umiejętności pisania; ćwiczenia wspomagające; kompetencje językowo‑komunikacyjne
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 213-228). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper is devoted to the problems encountered by students, especially these with developmental dyslexia, to create logical, coherent and cohesive sentences. The author discusses the most popular mistakes/errors made by children who suffer from developmental dyslexia and presents the most appropriate didactic approaches to be introduced by the teacher during lessons and extracurricular activities. The author describes chosen exercises and indicates how the teacher can adjust certain exercises to the needs and levels of development of his or her students and to fit their pre-existing study material.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2510
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzyk_Rozwoj_umiejetnosci_pisania_uczniow_z_dysleksja.pdf434,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons