Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2569
Tytuł: Co można zrobić z polityka? : co można zrobić z politykiem? : kilka uwag socjologa o wizerunku medialnym (i nie tylko medialnym)
Autor: Łęcki, Krzysztof
Słowa kluczowe: media image; media democracy; politician in the media
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 242-249). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The answer to both questions put forward in the title is basically the same: almost everything. The author underlines the fact that if one tried to find the difference between what can be done with a politician, and, more specifically, his/her media image and what can be done with a politician during a training the aim of which is to build his/her media image or at least improve it, it seems that although one cannot do everything with a politician, that is, there exist some borderlines of shaping his/her media image, a desperate politician could go beyond what can be done with him/her, and move this borderline as far as possible during a training. The essay refers to numerous examples illustrating the possibilities of using the potential of a media image.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2569
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lecki_Co_mozna_zrobic_z_polityka_.pdf464,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons