Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2584
Tytuł: Pomiędzy autoprezentacją a autokreacją - sposoby (za)istnienia w sieci
Autor: Biłas-Pleszak, Ewa
Słowa kluczowe: self-presentation; self-creation; communication in the Internet
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 142-153). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to show the mechanisms of creating an image used to create promotion texts placed on the Internet sites of artistic agencies acting as an agent in organizing the so called events. From this point of view, the strategic text position, that is, the beginning and ending of the message, were analysed. In most of the texts in question one can notice a relatively accurate realization of a selected genre model, however, sometimes decisions were made to modify it, which was caused by a desire to strengthen the message and its personalisation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2584
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Biłas_Pleszak_Pomiedzy_autoprezentacja_ a_autokreacja.pdf457,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons