Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2618
Tytuł: Porozumienie czy kontaktowanie się?
Autor: Skudrzyk, Aldona
Słowa kluczowe: gwara; język; porozumiewanie się; kontaktowanie się
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 301-310). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W niezwykle interesującym poznawczo, zwłaszcza dla odbiorców spoza Śląska i tych stąd, ale nieznających gwary, artykule o niewspółmierności leksykalnej między gwarą i językiem ogólnym Helena Synowiec analizowała trudności w porozumiewaniu się polszczyzną ogólną dzieci, których językiem pierwszym jest śląska odmiana gwarowa polszczyzny. Po ponad dwudziestu latach od tamtych rozważań chcę wrócić do zagadnienia porozumiewania się i rozumienia wyrazów inaczej zgoła od obecnego w nowym demokratycznym kontekście kulturowym, w nowym otoczeniu technologicznym i w nowej kulturze komunikowania. Wspólne są tylko: młodzież, jakość komunikacji, poziom świadomości przemian kulturowych wśród edukatorów i zadania edukacji polonistycznej (humanistycznej). Tytułowa opozycja tego tekstu nie jest jedynie opozycją gramatycznych form. Jest opozycją możliwych postaw wobec językowych kontaktów z drugim człowiekiem, wydaje się określeniem ważnej tendencji w komunikacji młodego pokolenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2618
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skudrzyk_Porozumienie_czy_kontaktowanie_sie.pdf441,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons