Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2647
Tytuł: Wobec Sienkiewicza : Miłosz - Gombrowicz - Brzozowski
Autor: Szawerna-Dyrszka, Anna
Słowa kluczowe: Sienkiewicz; Miłosz; Gombrowicz; Brzozowski
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 137-148). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: What Stanisław Brzozowski, Witold Gombrowicz and Czesław Miłosz have in common is a critical attitude towards Henryk Sienkiewicz and quotes essays as well as sketches of the authors in question where they sometimes have a heated and uncompromising argument with Sienkiewicz. The very argument transforms into a fundamental discussion on the nature of the Polish literature and culture, on the role of the poet and writer in this culture. Henryk Sienkiewicz. Thus, neither Gombrowicz’s call “Let us not ignore Sienkiewicz” should surprise anyone nor the fact that Miłosz considered the issue of Sienkiewicz as obligatory for the Polish writer and intellectualist.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2647
ISBN: 9788322622452
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szawerna_Dyrszka_Wobec_Sienkiewicza.pdf333,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons