Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2750
Tytuł: Doświadczenie pustki we współczesnym dramacie bułgarskim
Autor: Gołek-Sepetliewa, Dorota
Słowa kluczowe: dramat bułgarski; samotność
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Popczyk-Szczęsna, M. Figzał (red.), "Dramat i doświadczenie" (S. 295-306). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Contemporary Bulgarian drama reveals the need and tendency to explore multidimensional states of threat, disorientation, loss, a feeling of being unable to live life to the fullest, which either directly or indirectly, corresponds to the experience of emptiness. The interpretation of the selected scenarios written by three Bulgarian playwrights, S. Stratiew (1941—2000), G. Gospodinow (1968) and E. Rachnew (1968) prove correct by depicting emptiness as a condition inseparable from the modern/postmodern consciousness. The protagonists’ imposed or consciously adopted reflection on the condition of identity, takes the form of a self-examination and often results in a feeling of lack of fulfillment, failure, wasted chances, and incompleteness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2750
ISBN: 9788322622834
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Golek_Sepetliewa_Doswiadczenie_pustki_we_wspolczesnym_dramacie_bulgarskim.pdf553,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons