Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2760
Tytuł: Dziecko - tekst - język : książka w terapii opóźnionego rozwoju mowy
Autor: Gralewicz-Wolny, Iwona
Słowa kluczowe: opóźniony rozwój mowy; terapia; książka
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 65-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns the possibilities of using books as a stimulators for speech development with children speaking poorly. The author discusses different stages of book therapy, starting with working with pictures from a book as a special ground on which the first contact with the text is established. This makes the children ready to understand the text, which is obviously more difficult hence their retardation in speech development. The next stage is reading the book and focusing on its sound layer, which builds a relation between those elements of the real world that are well known for the children and the world created in the book. The last stage is teaching the children how to read which enables their independent and individual contact with literature. This contact will surely improve the children’s language competence and also will influence children’s self-esteem that is so important as far as retardation in development is concerned, even those relating the ability of efficient language usage.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2760
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gralewicz_Wolny_Dziecko_tekst_jezyk.pdf290,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons