Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2836
Tytuł: Odyseje szkolne nie byle jakie - elementy geopoetyki w kształceniu literackim w gimnazjum (na przykładzie podręcznika "Jest tyle do powiedzenia" dla klasy I)
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: kształcenie literackie; język polski w gimnazjum; język polski nauczanie
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 42-66
Abstrakt: The article, through the analysis of a selected coursebook for a literary education in a junior high school, offers a reflection on the relationship between a school didactics and modern literary studies. The author exposes possibilities that making references to such elements connected with geopoetics as the category of place and space, history, and politics of places, the problem of culture localization, the trend of small homelands, borderland literature, the motive of home, path, journey, migration and pilgrimage, etc. in Polish classes may bring.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2836
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Odyseje_szkolne_nie_byle_jakie_elementy_geopoetyki.pdf667,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons