Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/320
Tytuł: Questionnaires and interviews in teacher research
Autor: Biedrzyńska, Anna D.
Słowa kluczowe: kwestionariusz; wywiad; narzędzie badawcze
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development: an overview of research methodology" (s. 25-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W niniejszym rozdziale scharakteryzowany został kwestionariusz jako narzędzie badań początkującego naukowca. Dodatkowo zaprezentowano również informacje dotyczące wywiadu. Rozdział podzielić można na kilka głównych części. Pierwszą z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do omawianego tematu. Autorka przybliża czytelnikowi zalety i wady badań kwestionariuszowych oraz kieruje jego uwagę w stronę czynników wpływających niekorzystnie na rzetelność oraz wiarygodność badania. Następnie przedstawiono budowę kwestionariusza i opisano jego części składowe, czyli wprowadzenie, tytuł, część główną oraz zakończenie. W dalszej części rozdziału opisana została procedura tworzenia kwestionariuszy ze szczególnym uwzględnieniem etapu precyzowania zakresu tematycznego oraz formułowania, aranżacji i pilotażu pytań kwestionariuszowych (dokładnej analizie poddano konstrukcję różnego typu pytań otwartych i zamkniętych). Autorka podsumowuje następnie (w formie wskazówek dotyczących głównych zasad projektowania) najważniejsze cechy kwestionariusza. Ostatnia część rozdziału zawiera opis dwóch przykładowych badań, w których kwestionariusz stanowił narzędzie badawcze, oraz pytania kontrolne i tematy do dalszej dyskusji. Wywiad, jako gatunek mający wiele cech wspólnych z kwestionariuszem, omówiony został w sposób skrótowy. Końcową ilustracją zaprezentowanego tematu jest załączony przez autorkę przykładowy kwestionariusz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/320
ISBN: 978-83-226-1965-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Biedrzynska_Questionnaires_and_interviews_in_teacher_research.pdf555,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons