Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3202
Tytuł: Uwagi o stylu wypowiedzi pisemnych uczniów szkół podstawowych
Autor: Zok-Smoła, Aleksandra
Słowa kluczowe: sprawność językowa; styl wypowiedzi pisemnych
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Synowiec, M. Kubarek (red.), "Odmiany polszczyzny w szkole : teoria i praktyka" (S. 189-201). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject-matter of the article oscillates around the issues connected with the style of students’ language expression. The analytical material gathered, coming from written works, prepared by students finishing a primary school, allowed for over-viewing stylistic inaccuracies appearing in sixth graders’ compositions. The analysis of mistakes made by the students also allows for formulating postulates concerning the development of the abilities to choose language means according to communicative situations taking place.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3202
ISBN: 9788322622360
9788380122376
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zok_Smola_Uwagi_o_stylu_wypowiedzi_pisemnych_uczniow_szkol_podstawowych.pdf372,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons