Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3557
Title: Styl i światopogląd : o oświeceniowej i romantycznej semiotyce pejzażu
Authors: Lyszczyna, Jacek
Keywords: różnice pomiędzy romantyzmem a oświeceniem; romantyczna semiotyka pejzażu; oświeceniowa semiotyka pejzażu
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 152-159). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jeśli przyjąć za prawdziwe w odniesieniu do literatury stwierdzenie, że styl to światopogląd, to nigdzie chyba nie ujawnia się to tak bardzo, jak w kontraście pomiędzy stylem klasycystycznym i stylem romantycznym. Oczywiście różnice stylistyczne, wyraziście obecne w utworach należących do obydwu prądów, wpisane są w cały szereg innych elementów dzieła, ściśle wynikających ze światopoglądu danego prądu, jak koncepcja świata i człowieka czy sposób opisu pejzażu. Właśnie od tego ostatniego czynnika — nazwijmy go klasycystyczną i romantyczną semiotyką pejzażu — warto rozpocząć te refleksje nad kwestią różnicy stylów obydwu prądów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3557
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_Styl_i_swiatopoglad_o_oswieceniowej.pdf251,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons