Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3562
Title: "Arma virumque cano..." : niepowtarzalny urok pierwszych zdań arcydzieł
Authors: Piechota, Marek
Keywords: incipit; Manuscrit trouvé à Saragosse; Człowiek przeciążony; Jan Potocki; James Graham Ballard
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 160-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Trudno nie sięgnąć po temat tak oczywisty i zarazem — jak się domyślam — nieoczekiwanie nośny społecznie, skoro na przestrzeni zaledwie mniej niż połowy jednego miesiąca w „Dużym Formacie”, zawierającym dodatek „Kultura” do bodaj najbardziej poczytnej ze współczesnych polskich gazet, natrafiam u progu lata 2009 roku na aż dwa zachwyty3, wyrażone przez tego samego autora, Władysława Orlińskiego, wobec pierwszego zdania jednej z najznakomitszych powieści wszech czasów (z pewną premedytacją nie ograniczam tu pola obserwacji do konstrukcji szkatułkowych), autorstwa Polaka, aczkolwiek napisanej w języku francuskim (Manuscrit trouvé à Saragosse, 1803—1815) — Jana Potockiego i opowiadania Człowiek przeciążony w gatunku science fiction jednego z najwybitniejszych współczesnych angielskich pisarzy i krytyków (oba te talenty nie zawsze idą w parze) — Jamesa Grahama Ballarda. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3562
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Arma_virumque_cano_niepowtarzalny.pdf328,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons