Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3595
Title: Jak Tuwim napisał wiersz Baudelaire'a
Authors: Koziołek, Ryszard
Keywords: Julian Tuwim; Charles Baudelaire
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 202-217). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "To nie będzie tropienie plagiatu. Ani też dowodzenie, że pisząc to samo, nie mówi się tego samego. Analizowane wiersze są tak różne, że nikomu nie przyszło do głowy, aby mówić tu o jakimś niepokojącym powtórzeniu, nikt też — o ile wiem — tych wierszy ze sobą w ogóle nie łączył. Mimo to twierdzę, że Tuwim, w pewnym sensie, napisał na nowo wiersz Baudelaire’a, kierując się niemożliwą do pełnego zgłębienia motywacją, zarazem jej poszukiwania ożywiają analityczny wigor niniejszego tekstu. Oba wiersze są tak znane, że uchodzą za klasyczne, nie tylko w obrębie dzieła życia ich autorów, ale także w obrębie prądów literackich, do których należeli. Mam na myśli sonet Do przechodzącej, opublikowany w prasie w 1860 roku i dodany do drugiego wydania Kwiatów zła z 1861 roku oraz Colloquium niedzielne na ulicy z tomu Sokrates tańczący, z 1920 roku. Wiersz Tuwima ukazał się w Antologii Młodych, dodatku do „Gazety Łódzkiej” 1917, nr 101 (...)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3595
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziolek_Jak_Tuwim_napisal_wiersz_Baudelairea.pdf307,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons