Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3639
Title: Etyka i polityka. Między moralizatorstwem a nihilizmem
Authors: Czakon, Tomasz
Keywords: etyka; etyka polityki
Issue Date: 2005
Publisher: Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Citation: D. Probucka (red.), "Etyka i polityka" (S. 93-97). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Abstract: Istnieją różne poglądy w sprawie relacji między etyką i polityką. Przyjmuje się, że dawniej, w czasach przednowożytnych, dominowało przekonanie o niezbędności podporządkowania polityki moralności. Natomiast poczynając od czasów Niccola Machiavellego głosi się odrębność czy też autonomię obu tych sfer, ponieważ polityka i moralność kierują się różnymi kryteriami. Moralność kieruje się zasadami dobra, a polityka - zasadami skuteczności. W okresie tym upowszechnia się również pogląd, że polityka jest w swojej istocie niemoralna, a wiązanie polityki z moralnością przynosi poważne niebezpieczeństwa, łącznie z narzucaniem obywatelom jednej koncepcji moralnej. Z drugiej strony wielu, a być może większość ludzi z żalem stwierdza, że faktycznie uprawiana polityka nie jest moralna (czego powodem są codzienne zachowania polityków) i oczekuje, domaga się powrotu moralnej polityki. Z pewnością takie jest dominujące nastawienie, choć także współcześnie aktywni są zwolennicy poglądu o jedności polityki i moralności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3639
ISBN: 83-7308-657-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czakon_Etyka_i_polityka.pdf339,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.