Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3992
Title: Patrick Kavanagh – A (Non) Romantic Poet
Authors: Mazur-Wyganowska, Ewa
Keywords: Patrick Kavanagh; romantyczne cechy poezji
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S.117-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest opisanie romantycznych cech w poezji Patricka Kavanagha oraz ustalenie, w jaki sposób owe cechy ukształtowały jego styl tworzenia dzieł literackich. Kiedy w dobie rozsądku i logiki nauka nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich wątpliwości pojawiających się w umyśle poety, powstaje przestrzeń, którą wypełnia on na powrót wyobraźnią, duchowością i mistycyzmem, definiując w ten sposób swoje poetyckie ja. Zwrócenie się Kavanagha ku romantycznym ideałom było ucieczką bądź alternatywą w stosunku do otaczającej go rzeczywistości. Przez analizę wierszy Kavanagha autorka eseju próbuje ustalić, jaki wpływ miał romantyzm na wiersze poety, a także dlaczego niektóre cechy tej epoki zostały wskrzeszone w jego poezji, podczas gdy inne zostały odrzucone. Co sprawiło, że XX-wieczny poeta wyrzeka się współczesnych ideałów i zwraca się ku swoim przodkom? Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na te pytania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3992
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazur_Wyganowska_Patrick_Kavanagh.pdf324,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons