Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4011
Title: Inność fascynująca - antropologiczna analiza baśni Janoscha o Panamie
Authors: Copik, Ilona
Szymik, Eugeniusz
Keywords: literatura dla młodzieży; edukacja międzykulturowa; Janosch; motywy i tematy literackie
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Niesporek- Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), A. Zok-Smoła (współpr.), "Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży" (S. 279-291). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article attempts to analyze Janosch’s anthropological tale Ach, jak cudowna jest Panama. The authors reflection focuses on the concept of locality based on the conception of bonds with the territory, spatial imagination, and above all contact with otherness which determines the formation of their own cultural identities. It is a didactic proposal that postulates shaping communication competences in children: openness, kindness, dialogue, respect for otherness and sensitivity to global and local problems. Thus, it inscribes into the subject-matter of glocal and intercultural education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4011
ISBN: 978-83-226-2211-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_Innosc_fascynujaca.pdf337,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons