Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4290
Title: Współczesność: tekst umykający
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: filologia polska; filologia polska studia i nauczanie
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz (red.), "Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany" (S. 281-287). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Mówiąc o „współczesności” jako najdalej wysuniętej w przód jednostce procesu historycznoliterackiego, stajemy wobec niej intelektualnie bezradni. „Współczesność” jest tym, co wypełnia naszą świadomą biografi ę i co umyka z naszego czasu, starzejąc się szybciej niż poznana przez nas kiedyś i przyswojona sobie przeszłość. We „współczesności” modelujące formuły „początku” i „końca” wprawiają nas w zakłopotanie, ponieważ nie możemy ani dokładnie, ani prowizorycznie określić obu tych granic. Zdaniem Jurija Łotmana, „Kategorie »początku« i »końca« stanowią punkt wyjściowy, z którego mogą następnie rozwijać się zarówno konstrukcje przestrzenne, jak i czasowe. Mocne nacechowanie którejś z tych kategorii (początku lub końca) niekoniecznie musi zakładać analogiczną pozycję strukturalną pozostałej kategorii, albowiem nie we wszystkich syntezach tworzą one parę opozycyjną”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4290
ISBN: 9788322621691
9788380121904
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Wspolczesnosc_tekst_umykajacy.pdf274,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons