Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4307
Title: Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania
Authors: Maj, Anna
Keywords: medialab; fablab; bank wiedzy; cyberbricoleurzy; pokolenie Sieci; kompetencje nowomedialne; edukacja medialna; festiwale cybersztuki i nowych technologii
Issue Date: 2017
Publisher: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Citation: Państwo i Społeczeństwo, 2017, nr 3, s. 85-103
Abstract: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyfikę działań nowatorskich instytucji nowomedialnych o charakterze edukacyjnym i animacyjnym. Autorka, odnosząc się do koncepcji z zakresu edukacji medialnej i socjologii Sieci, opisuje praktyki pokolenia Sieci czy cyberbricoleurów oraz kompetencje medialne charakterystyczne dla użytkowników usieciowionych i mobilnych mediów cyfrowych. Instytucje promujące działania nowomedialne, m.in. centra i festi􏰀wale cybersztuki i nowych technologii oraz związane z nimi dyskursy (np. dyskurs otwartości danych, DIY czy dyskursy cybersztuki i transhumanizmu) autorka postrzega jako formy narzędzi, które mogą być przydatne dla edukacji nowomedialnej. Artykuł omawia szczegółowo koncepcje medialabu, fablabu i banku wiedzy, genezę ich amerykańskich i europejskich modelowych instytucji, a także ich nowatorskie cechy, istotne z perspektywy animacyjnej i edukacyjnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4307
ISSN: 1643-8299
2451-0858
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maj_Medialaby_fablaby_i_banki_wiedzy_jako_nowe_modele_instytucji_edukacyjnych.pdf503,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons