Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4365
Tytuł: Pozycja procesowa oskarżyciela publicznego jako podmiotu praw i obowiązków procesowych w wojskowym postępowaniu karnym w Polsce okresu międzywojennego
Autor: Szczygieł, Tomasz
Słowa kluczowe: military prosecutor; competent commander; military criminal trial; interwar period
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Bielska-Brodziak (red.), " O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości " (S. 400-416). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the history of military proceedings, the evolution of the procedural position of the prosecutor before a military court takes a significant place. It attests not only to the genesis and specifics of this type of criminal process, but also to the tendency for military standards to become similar to universal rules. The independence of the prosecutor, or the lack of it, in relation to military aspects/factors pointed out to the fact of who was the de facto holder of prosecutorial powers, and what purpose was served by the military judiciary. What characterises the interwar period is the predominance of the military factor. The process of Polish military prosecutor, considered as a participant in the military criminal process, developing subjectivity has been completed in the context of the legal framework of the second half of the twentieth century.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4365
ISBN: 9788380124394
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczygiel_pozycja_procesowa_oskarzyciela_publicznego.pdf571,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons